Vår politikk

Her kan du lese om hva vi vil gjøre

Vi har levert!

Vi gikk til valg på det kanskje mest offensive og fremtidsrettede programmet i Bodø Arbeiderpartis historie.

Med Ida Pinnerød ved roret har vi har løftet Bodø på nærmest alle områder. 

Barnehagene har fått flere voksne som kan leke med barna. I skolene har vi nådd målet om 100 nye ansatte, bl.a. nye lærere, helsesøstre og psykisk helserådgivere, og vi har gjort tidene skoleløft med ny skole på Tverlandet og renovert Aspåsen skole. Vi har økt antallet lærlinger fra under 40 til 100!

Vi har startet det utrolig viktige arbeidet med å få innarbeidet heltidskultur som hovedregel ved ansettelser i Bodø kommune og vi har gjort mange grep for å sikre et mer seriøst arbeidsliv.

Og, ikke minst; vi gjorde trygghetsalarmen gratis for eldre med behov!

Skrytelista er mye lengre enn dette, og alt har vi gjort innenfor en ansvarlig økonomisk drift hvor underskudd er blitt overskudd og sparebøssa har økt!

Vi lovte dere en politikk med hjerte for folk og blikk for framtida, og vi har levert!

Nedenfor kan du lese om hva vi vil gjøre i kommende periode.

original_1478644576_6510606