Bodø i verden

Bodø - en ledestjerne inn i fremtiden

Passasjerer stiger av et SAS-fly. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

- Være en aktiv pådriver i nordområdepolitikken gjennom blant annet å videreutvikle Bodø som fiskeri- og handelsby, med spesielt fokus på et moderne og tilrettelagt havneanlegg.

- At Bodø skal være en inkluderende by, som ønsker fellesskap på tvers av religion, etnisitet og kultur. 

- Videreutvikle Bodø som attraktiv turistby i Arktis og Europa. 

- Utvikle båndene til våre vennskapsbyer. 

- Tilrettelegge for flere arrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter. 

- Arbeide for å fremme Bodø som internasjonal kulturby, herunder Bodø som europeisk kulturhovedstad 2024.

- Arbeide for at distriktene sikres nødvendige og fremtidsrettede transportløsninger.


Bodø er, og skal fortsette å være, en internasjonal by i vekst. Med et konserthus i verdensklasse, et unikt arktisk klima og et myldrende studentmiljø ligger kommunen vår i en god posisjon til å markere seg selv internasjonalt. 

Vi vil fortsette arbeidet for å skape en storby i nord med rom for vår historie, både den forhenværende og den vi skal skape.Vi bor i en av Norges mest attraktive kommuner med en voksende opplevelsenæring. 

Vi skal bidra til å videreutvikle byen og kommunen som populært reisemål for både nordmenn og internasjonale turister. Dette skal skje på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode og gir positive og varige ringvirkninger i lokalsamfunnet.Kommunen vår har ved gjentatte anledninger vært vertsby for diverse arrangementer av regional, nasjonal og internasjonal betydning. 

Dette bygger i stor grad på kommunens eget initiativ. For at verden skal komme til Bodø, må også Bodø komme til verden. Som en urban storby i nord har vi allerede et godt grunnlag, men vi må fortsette engasjementet for å nå enda høyere og bli et senter for internasjonal kultur og handel. Alt dette skal vi ikke gjøre alene. 

Dette skal vi gjøre sammen med næringen, kulturlivet og ikke minst alle de fantastiske bodøværingene som står bak.Byen vår er med årene blitt mer og mer internasjonal. Dette gjelder også oss som bor her. Vårt mål er et fellesskap der alle opplever å ha like muligheter og rettigheter, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Gjennom å skape en diskrimineringsfri kommune vil Arbeiderpartiet sikre et inkluderende og åpent Bodø.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Bodø i verden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker