Våre politikere

Her finner du kontaktinfo på våre bystyremedlemmer.


Kandidater 2019

 • Jeg er 46 år, gift og har 2 voksne barn. Er utdannet tømrer og lærer, og jobber som distriktssjef i GK Norge AS. Jeg har vært folkevalgt i Bodø bystyre siden 2003. I løpet av disse årene har jeg fått erfaring som gruppeleder og komiteleder, og de to siste periodene har jeg sittet i formannskapet. Som bodøværinger flest er jeg veldig glad i naturen rundt oss, og er derfor veldig opptatt av at bodømarka skal være for alle.

 • Håkon Magnussen, 17 år, elev Rønvika Håkon er 17 år, født og oppvokst i Bodø. Til daglig er han elev ved Bodø videregående skole. Håkon meldte seg først inn i AUF ved valget for fire år siden. Han brenner for at unge skal få muligheter over hele kommunen. Bodø er en stor kommune, med både by og land. For Håkon er det viktig å kunne gi både gode tilbud lokalt, men også koble hele kommunen sammen fra Kjerringøy til Misvær. Buss og båt, nært og svært. De to siste årene har Håkon sittet som leder i Bodø AUF. På fritiden er han glad i å gå på tur i Bodø, og er attpåtil en iherdig kaffedrikker.

 • Thor Arne er 44 år og bor på Tverlandet med kone og tre barn. Sosialdemokratiet ligger i ryggmargen på Thor Arne, hvor det at alle skal ha like muligheter står øverst. Thor Arne brenner for barnekulturbyen Bodø. Han vil jobbe hardt for at barn og ungdom har tilgang til både lokaler, instruktører og arrangemeter som kan gi dem både glede og undring i hverdagen.

 • Rowena er 49 år, gift og stolt mor til to ungdommer. Hun utdannet seg til sykepleier ved tidligere Høgskolen i Bodø, og jobber til daglig som sykepleier ved migrasjonshelsetjenesten i Bodø. For Rowena står ønsket om å bidra til at Bodø kommune skal være et godt og trygt sted å bo for både barn, ungdommer og eldre, og for våre nyankomne landsmenn høyt. Hun vil bidra til å forme lokalpolitikken i Bodø kommune med sin spisskompetanse innenfor migrasjon og helsesektoren. Det er også viktig å kunne bidra med til bedre helsearbeid til blant annet ressursvake barn, ungdommer, eldre og migrasjonsgrupper. Som mange av våre kandidater er Rowena allerede aktiv med sitt samfunnsengasjement. Hun deltar bl.a. for tiden som representant i Dialogforum, og er leder for Filipino Community in Bodø(FCB). Hun har også vært varamedlem i Kvinnenettverket Noor.

 • Henny Aune

  Henny er 72 år, og pensjonist. Hennes yrkeskarriére har vært fokusert på barn og unge, og sånn er hun nå også. Brennende engasjert for framtiden. «Nå er jeg pensjonist, men det gir meg mer energi til å jobbe for å jobbe for både bedre klima og miljø. Vi må tenke globalt, men handle lokalt.»

 • Ingunn er 46 år, bor i Østbyen, og er sentrums-entusiast. Hun er gift og har to sønner på 22 og 18 år, og til daglig jobber hun som kontorleder i Bodø Bakeri AS. "Jeg har vært medlem i AP i mange år. Nå har jeg valgt å engasjere meg for å være med å bidra til at Bodø skal være en trygg og god kommune å bo i også i fremtiden. For meg er det viktig at vi sørger for et varmt og inkluderende samfunn hvor alle skal ha det bra. Et godt næringsliv, trygg oppvekst og alderdom. Noe jeg brenner for er Smart by-utvikling. Det kommer til å gi oss fantastiske muligheter til å bli en foregangkommune innen både klima, næringsutvikling og innovasjon."

 • Aileen Sogn

 • Amina er 17 år. Hun kommer opprinnelig fra Steigen, men bor nå i Bodø. Til daglig går hun på Bodin videregående skole, og er elev på heltid. Stortingsvalget medførte at Amine meldte seg inn i AUF. Hun følte en sterk lyst til å engasjere seg for det hun tror på, nemlig poltikk som bygges på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Siden hun meldte seg inn har ønsket om å bidra økt, og videre har hun påtatt seg diverse verv, som Likestilling- og inkluderingsansvarlig for AUF i Nordland. Amina vil kjempe for verdens beste fellesskole, når elevene eksakt går inn til skolen er de likestilte, og har muligheten til å lykkes uavhengig av bakgrunn. Derfor skal hun kjempe hardt for gratis skolemåltid, og en bedre skolehverdag

 • Jorulf er 74 år gammel og bor i dag på Hundstadmoen. Alderen tilsier pensjonist, men Jorulf er alt annet enn rolig. I 2018 fullførte han bl.a. sin master i historie! Jorulf er i tillegg engasjert i bl.a. Bodømarkas Venner, Pensjonistuniversitetet i Bodø og Nordsi'a (som altså er byens eldste avis!). «Jeg ønsker å bidra til at det legges til rette for frivillig innsats. Frivillig arbeid på ulike områder i samfunnet kan blant annet gi pensjonister positivt innhold i hverdagen. Samtidig representerer frivilligheten et viktig supplement til det offentlige.»

 • Rina er født og oppvokst på Værøy. Hun har nådd 50 år og bor med sin mann på Ljønes. Sammen er de fosterhjem for flere barn. Hun driver eget konsulentfirma og holder kurs, foredrag og veiledning i tema som omhandler barn og ungdom og deres oppvekst. «Jeg møter gjennom jobben min barn og ungdom som strever i hverdagen sin. Disse strever enten i barnehage, på skolen, sosialt eller i samspill med andre. Mitt valgt om å engasjere meg politisk er at jeg vil jobbe mot et varmere samfunn som i større grad enn i dag ser disse barna, ungdommene og familiene, og ivaretar deres behov. Som listekandidat for Bodø ønsker jeg også å rette fokus mot de utfordringer og muligheter som finnes i den flotte byen vår.»

 • Arild er Kjerringøyværing (med stor K) med kone, fire barn og syv barnebarn.Seiler langs kysten så ofte han kan med fembøring. Hans engasjement har gitt ham flere perioder i bystyret. Arild er stolt av å være politiker i denne aktive og flotte kommunen. og stiller gjerne opp igjen.

 • Odd er 73 år, gift og har 2 barn. Han har vært med på store deler av Bodø’s utvikling som politisk aktiv siden 1978. Dette har gitt flere perioder i bystyret, og nå kjenner han igjen at han har guts til å bidra. "Jeg er stolt av partiets prioriteringer.De siste års arbeid med veipakke Bodø og sentrumsutviklingen er fremtidsrettet.Hotell, også på Rønvikfjellet, skaper aktivitet, gode arbeidsplasser og ringvirkninger.At ungdommen i Bodø synes å like utviklingen er flott!


Kommunestyret


Styret