Våre politikere

Her finner du kontaktinfo på våre bystyremedlemmer.


Kandidater 2019

 • Ida Maria Pinnerød

  ordforer@bodo.kommune.no 755 55 010
 • Morten Melå

  m.mela@online.no 950 36 614

  Jeg er 46 år, gift og har 2 voksne barn. Er utdannet tømrer og lærer, og jobber som distriktssjef i GK Norge AS. Jeg har vært folkevalgt i Bodø bystyre siden 2003. I løpet av disse årene har jeg fått erfaring som gruppeleder og komiteleder, og de to siste periodene har jeg sittet i formannskapet. Som bodøværinger flest er jeg veldig glad i naturen rundt oss, og er derfor veldig opptatt av at bodømarka skal være for alle.

 • Fredric Persson

  fmpersson@msn.com 920 51 056
 • Håkon Magnussen

 • Salamatu Winningah

 • Akanzeriwai Amidu

 • Magnus Korsaksel

 • Judith Olafsen

 • Einar Lier Madsen

 • Lisbet Herring

 • Tor Erikstad

 • Elsa Erichsen Øverland

 • Arnstein Brekke

 • Merete Silåmo

 • Rowena Daliva Ryvold

 • Arild Mentzoni

 • Maya Sol Sørgård

  maya.soergaard@hotmail.com 992 94 242
 • Lars Børre Vangen

 • Henny Aune

 • Hans Torger Austad

 • Vibeke Nikolaisen

 • Jimmy Israelsen

 • Ingrid Torstensen

 • Sander Delp Horn

  sander.delp@gmail.com 950 77 217
 • Kristin Hunstad

 • Ingunn Fjelldal Korsaksel

 • Aileen Sogn

 • Ali Horori

  horori@live.no 466 55 007
 • Line Abelsen

 • Thor Arne Angelsen

  thangel@gmail.com 918 58 773
 • Kristin Schjenken Navjord

 • Terje Krutådal

 • Aida Bariñan Knutsen

 • Jorulf Haugen

 • Rina Nicolaisen

 • Per-Christian Størkersen

 • Cecilie Haugseth

 • Odd Andreas Lund

 • Amina Louise Persen

 • Øivind Mathisen

 • Mikael Rønnberg


Kommunestyret


Styret

 • Ida Maria Pinnerød

  ordforer@bodo.kommune.no 755 55 010
 • Morten Melå

  m.mela@online.no 950 36 614

  Jeg er 46 år, gift og har 2 voksne barn. Er utdannet tømrer og lærer, og jobber som distriktssjef i GK Norge AS. Jeg har vært folkevalgt i Bodø bystyre siden 2003. I løpet av disse årene har jeg fått erfaring som gruppeleder og komiteleder, og de to siste periodene har jeg sittet i formannskapet. Som bodøværinger flest er jeg veldig glad i naturen rundt oss, og er derfor veldig opptatt av at bodømarka skal være for alle.

 • Arild Mentzoni

 • Sander Delp Horn

  sander.delp@gmail.com 950 77 217
 • Line Abelsen

 • Fredric Persson

  fmpersson@msn.com 920 51 056
 • Aida Bariñan Knutsen

 • Knut Ole Nordlie

 • Judith Olafsen