Program 2019-2023

Sterkere fellesskap

Ida Pinnerød

Kjære bodøværing!

De store oppgavene løser vi best sammen. Bodø er på sitt aller beste når byen er raus og åpen, og når alle gis like muligheter til å leve forskjellige liv. Det er mulighetene og mangfoldet som gjør Bodø til en god by å leve og bo i. Men like muligheter for alle kommer ikke av seg selv. Vi må løse de sammen. Fellesskapsløsninger skaper tillit og åpenhet som er avgjørende i en tid med store endringer. Det er vår oppgave å jobbe for sterkere fellesskap og et samfunn med små forskjeller.

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Derfor sier vi tydelig: Barn og unge først! Vi skal sørge for at alle får en god oppvekst, og vi vi styrke laget rundt våre aller minste og familiene deres. I Bodø skal vi ha landets beste fellesskole og gi elevene ferdigheter til å mestre livet. Skoler der vi lykkes med å løfte både de elevene som er flinkest og de elevene som møter de største utfordringene. Skoler der alle blir sett og alle føler mestring.

En av våre viktigste samfunnsressurser er en befolkning som trives og har god helse. Det er en politisk oppgave å legge til rette for god helse og hindre sosiale helseforskjeller, og vi vil derfor jobbe for en sterk felles helsetjeneste og målretta folkehelsearbeid i kommunen.

Alle skal ha en trygg og verdig omsorg når vi trenger det. Bodø skal være en god by å bli gammel i. Eldre er også en viktig ressurs. De fortjener en aktiv alderdom hvor de får mulighet til å bidra, og en god eldreomsorg etter å ha bidratt til fellesskapet gjennom et langt liv. Det er fellesskapets ansvar å sikre alle eldre en god alderdom.  I Bodø skal de eldre være sjef i eget liv. Arbeiderpartiet vil ha flere ansatte med riktig kompetanse i omsorgen, vektlegge mer aktivitet i hverdagen og sørge for at trygghetsalarmen er gratis.

Vi har store ambisjoner for kulturbyen Bodø. Vi vil være en mangfoldig og rik idretts- og kulturby for barn og unge, og vi vil jobbe for at Bodø etablerer seg som en attraktiv kulturby i Europa. Bodø Arbeiderparti vil legge til rette for kulturopplevelser til glede for alle, og gi alle mulighet til opplevelse og deltakelse i byens kultur og idrettsliv. Vi vil ha flere kulturarenaer tilrettelagt for kunst og kulturformer sentralt og i bydelene våre.

Konsekvensene av miljø- og klimautfordringene er faretruende og rammer grunnleggende urettferdig. Vi i Bodø må gjøre vårt i klimadugnaden. Bodø skal være en by med renere luft, bedre helse og arbeidsplasser for fremtiden.

Bærekraftig næringsutvikling er avgjørende for all velferd. I Bodø skal det være attraktivt å etablere seg med næringsvirksomhet, og vi skal aktivt støtte innovasjon og utvikling av og i næringslivet.

I Bodø Arbeiderparti vil vi bygge en storby hvor vi beholder småbyens mange kvaliteter. Derfor er det viktig for oss å skape sterke, levende nærmiljø og gode tilbud der folk bor.

En trygg økonomisk styring er en forutsetning for å skape bedre velferdstjenester. Arbeiderpartiet vil føre en økonomisk politikk som styrker fellesskapsløsningene – ikke svekker dem.

Jeg tror på Bodøs muligheter, men jeg vet også at de aldri har kommet av seg selv. Politikk handler om å ville noe. Derfor har vi i Bodø Arbeiderparti nå lagt fram et program som er ambisiøst på vegne av fellesskapet og alle innbyggerne i Bodø. Sterkere fellesskap og små forskjeller er nødvendig for at Bodø også i framtida skal være en mangfoldig, spennende og god by for alle.

Den 9.september er det valg. Det er et viktig valg for Bodø, og det er et viktig valg for deg. Vi i Bodø Arbeiderparti har arbeidet sammen med Bodøs befolkning når vi har laget vårt program for en stødig kurs og utvikling av framtidas Bodø. Vi stiller med et godt lag som har vilje og evne til å gjennomføre god politikk for byen vår. Derfor ber vi nå om din stemme og tillit.

Ida Pinnerød, Ordfører i Bodø

Følg Ida her: Ida på Facebook

Valg 2019

Den 9.september er det kommune- og fylkestingsvalg. I Bodø kan du i noen valgkretser stemme både 8. og 9.september. Les mer om valget i Bodø kommune her: Valg i Bodø kommune

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Program 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker