Verdiskaping for framtiden

Vi skal legge til rette for et aktivt næringsliv

Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

- Realisere Ny by - ny flyplass og nye smarte Bodø

- Være en pådriver for å skape flere arbeidsplasser innenfor blant annet marine og maritime næringer, opplevelsesbaserte næringer, helse- og velferdsteknologi og luftfart.

- Ta initiativ til å starte arbeidet med rullering av kommunens næringsplan medet bredt spekter av virkemidler for å understøtte positiv næringsutvikling. 

- At kommunen tilbyr rekrutteringsstillinger til nyutdannete fagarbeidere.

- Være med på å sikre driften av Bodin gård for kommende generasjoner. 

- Bidra til å realisere parkeringsanlegg øst i byen.

Vi må skape for å dele. 

Dette er den soleklare basisen for vårt samfunnssyn. Arbeid til alle er vårt hovedmål, slik at alle kan bidra til samfunnsutviklinga i framtidas Bodø.

Bodø Arbeiderparti vil at Bodø skal være en drivkraft i utviklinga av de mangemulighetene som ligger i våre ressurser her nord.Arbeiderpartiet mener at vi må se ut over kommunegrensa og aktivt legge til rette for til et konstruktivt samarbeid om å skape flere arbeidsplasser i hele regionen. Det høye utdanningsnivået i befolkingen og vår nærhet til Nord universitet og forskningsmiljøene der gir oss muligheter som vi må utnytte.

Vi vil arbeide for at Bodø skal fortsette å være en næringsvennlig kommune. Det er et mål for oss å legge til rette for flere spennende arbeidsplasser og økt sysselsetting i alle sektorer. Partnerskap mellom offentlig sektor, forskning, utdanning og næringsliv kan legge grunnlaget for økt nyskaping og sikre full sysselsetting i Bodø.Kommunen skal bl.a. gjennom næringsfondet aktivt støtte gründere og utvikling av nye næringer. 

Bodø skal være en kommune hvor nærings- og arbeidslivet sikres forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv saksbehandling og service med høy kvalitet. Samtidig skal vi sikre forutsigbarhet gjennom å utviklelangsiktige planer i forbindelse med planarbeid og byutvikling. 

Bodø Arbeiderparti vil aktivt støtte opp om landbruket og legge til rette for at dennenæringen kan utvikle seg.Innen områder som marine og maritime næringer, opplevelsesbaserte næringer, utvikling av helse- og velferdsteknologi og luftfart har vi et stort potensial for å videreutvikle vår posisjon og skape flere arbeidsplasser. 

Bodø Arbeiderparti vil fortsatt være en garantist for å videreføre og videreutvikle en offensiv næringspolitikk.Nye, smarte Bodø gir også et potensial for knoppskyting og næringsutvikling i kommunens randsone, og vi må sikre at det utvikles nye og varige arbeidsplasser også i distriktene.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Verdiskaping for framtiden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker