Velkommen til medlemsmøter i 2016!

Styret i Bodø Arbeiderparti er i gang med planleggingen av årets medlemsmøter.

original_1478643398_008897

Medlemsmøtene våre er en god arena for å treffe andre medlemmer, bli inspirert og delta i politiske diskusjoner. Arbeiderpartiet sentralt er i gang med programarbeidet frem mot stortingsvalget 2017. Hadja Tajik som er leder for programarbeidet sier at vi skal skrive det neste kapitlet i fortellingen om Norge.

Hadia introduserte programprosessen i januar på Bratteliseminaret. Hun sier programmet skal være slankere og spissere, og skal løse de store utfordringene i vår tid. Samtidig skal det ivareta bredden i politikken vår. De tre store oppgavene er:

  1. arbeid, å gi alle mulighet til å ha en egen inntekt å leve av,
  2. å skape flere grønne industrier,
  3. og tydeliggjøre spillereglene for et mangfoldig sammensatt Norge.

Hadia er også tydelig på at sosialdemokratiets mål er fast og uforanderlig også når vi går inn i denne programprosessen, stadig mer frihet til stadig flere, det er den røde tråden i arbeiderpartiets politikk.

Styret ønsker at arbeid, grønne industrier og mangfold skal kjennes igjen innen ulike temaer i vårens medlemsmøter og danner grunnlag for innspill til programprosessen frem mot fristen for innspill som er 20 juni.

Fredric Persson som er studieansvarlig i styret og er godt i gang med planlegging av medlemsmøtene. Det legges opp til et faglig innlegg med etterfølgende politisk verksted på medlemsmøtene som er på Folkets hus på torsdager og varer fra 19.00 til 21.00.

Forslag til datoer som endelig vedtas på medlemsmøtet 17 mars er:

Våren 2016: 

• 17. mars

• 14. april

• 26. mai

• 09.juni

Høsten 2016:

• 01. September

• 13. Oktober

• 17. November

• 15. desember