Uttalelser fra årsmøte Bodø Arbeiderparti 2016

Årsmøtet behandlet og vedtok enstemmig 5 uttalelser.

original_1478643395_082827

Uttalelsene handler om ny flyplass, pilotprosjekt innen hydrogenproduksjon, styrking av Nord Universitet, bosetting av enslige mindreårige og vårt ansvar for barn på flukt. 

Spørsmål angående uttalelsene rettes til leder Adelheid Kristiansen, tlf 99730922.