Ida Pinnerød og Morten Melå er våre øverste kandidater ved valget.

Sterkere fellesskap som ikke gjør forskjell på folk

Kronikk av Ida Pinnerød og Morten Melå

Sterke fellesskap er grenseløse fellesskap som ikke gjør forskjell på folk. Noe av det fineste med Norge er at vi er et land med sterke fellesskap, små forskjeller og store muligheter for alle. Det at barna møtes i den samme skolen og at vi får god omsorg og helsehjelp når vi trenger det, uavhengig av hvor mye penger vi har eller hvor vi kommer fra, betyr noe. Fast arbeid og ei lønn og leve av er også viktig for oss. Derfor er hele, faste stillinger, flere sykehjemsplasser og gratis skolemat til alle bodøelevene Arbeiderpartiets viktigste saker de neste fire årene.

En god fellesskole, trygge helse- og omsorgstjenester og et arbeidsliv der ingen utnyttes er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet. Lokalsamfunn som legger til rette for aktivitet, lek og et godt liv betyr noe i hverdagslivet. Like viktig er det at vi tar ansvar for framtida, for klimaet og for ei bærekraftig utvikling. Alt dette er oppgaver vi løser best sammen. 

Vi må satse på barna. Det skal være trygt, godt og artig å vokse opp i Bodø. Vi vil fortsette det store taktskiftet i Bodøskolene. Vi har bygd ny skole på Tverlandet, vi totalrenoverer Aspåsen skole og vi setter spaden i jorda for Mørkvedbukta skole nå. Vi har ansatt psykisk helserådgivere og styrket skolehelsetjenesten, og vi har ansatt mange flere lærere for bedre kvalitet for elevene. Dette arbeidet må fortsette, og vi må særlig styrke laget rundt de yngste elevene. Men gode skoler handler om mer: Vi vet at mange barn ikke har med seg mat på skolen. Samtidig vet vi hvor viktig skolemat er for helsa, for læring og for det sosiale miljøet. Derfor vil vi gi alle elever i Bodøskolene et gratis måltid om dagen. 

Med høy velferd legger vi stadig flere år til livet. Det må være enkelt for folk å bo hjemme så lenge de ønsker. Da er trygghet helt grunnleggende, og vi lover at de som trenger trygghetsalarm skal få det gratis også i framtida. Trygghet skal ikke ha noen pris på vår vakt. 

Vårt mål er at alle skal få den hjelpen de trenger når de trenger det. Da må vi sørge for å ha plasser i sykehjem og institusjoner, og at det er mange nok ansatte og høy kvalitet i omsorgen. Samtidig vet vi at bokollektiv og omsorgssenter kan være gode alternativer. Derfor vil vi bygge 90 nye plasser med heldøgns omsorg den neste perioden. 

Å ha en jobb å gå til handler om trygghet for den enkelte og for familier. Det å ha noe å leve av er kjernen i hverdagen. Derfor er arbeid til alle vår jobb nummer en, og vi må begynne med det som er kommunens ansvar. Vi kan ikke lengre akseptere at deltidsjobb er hovedregelen i kommunen. Derfor skal vi jobbe videre for faste, hele stillinger for folka våre. Det er bra for kvaliteten og det er viktig for ansatte.

Sjømatbyen Bodø er i ferd med å reise seg igjen, og det gleder oss stort! Vi tror mange av arbeidsplassene i Bodø de neste årene må komme i de marine næringene, i kultur- og reiseliv, helse og de høyteknologiske miljøene som blant annet luftfart. Men det er ikke politikere som skaper arbeidsplasser, det er det ansatte og bedriftseiere som gjør. Vår oppgave er å gjøre hverdagen deres enklere. Derfor vil vi føre en forutsigbar og aktiv næringspolitikk med næringsfond og innovasjonsstrategier som gjør en forskjell. Å stake ut kursen sammen er avgjørende når vi skal bygge en skapende og smart by for framtida. 

Men uten kunnskap, ingen utvikling. Derfor må kunnskapsbyen Bodø utvikles. Nord universitet er viktig for oss, men også for hele landsdelen. Nå må vi jobbe for å sikre bedre utviklingsmuligheter slik at universitetet både kan bidra til at det skapes enda flere arbeidsplasser innenfor viktige næringer, samtidig som de utdanner flere lærere og sykepleiere til velferdsoppgavene.

Politikk handler om å ville noe. Jeg tror Bodø i 2024 er en enda bedre by å bo i for alle. Da må vi jobbe sammen for sterkere fellesskap og en skapende by. Det stiller store krav til god styring, og evne og vilje til å gjennomføre. Det handler egentlig om hva slags samfunn vi vil ha, og hvilke verdier vi er villige til å stå opp for. Vi er klare for å fortsette arbeidet for Bodø, med hjerte for folket og blikk for framtida.


Ida Pinnerød og Morten Melå
Arbeiderpartiets 1. og 2.kandidat i Bodø