Sommerhilsen fra Bodø Arbeiderparti

Kjære partivenner! Sommeren 2016 har for Bodø sin del kommet i gang, i alle fall i henhold til kalenderen. Mens vi venter på at temperaturen skal stige og sola skinne er det mye varme å hente i å tenke tilbake på de 5 månedene som har gått siden årsmøtet helt sist i januar.

original_1478640455_2314503

Som nyvalgt partileder sa jeg hadde jeg to hovedfokus i min hilsen til årsmøtet. For det første; betydningen av å framsnakke de mange dyktige medlemmene vi har i partiet, både dere som deltar i hverdagsdiskusjonene, dere stiller på medlemsmøtene og selvsagt og dere som daglig bidrar i utøvelsen av Arbeiderpartiets politikk. Det er mange som har bidratt mye, men det er særlig to jeg vil trekke frem denne gangen, våre fremste politikere i bystyret.

Vår ordfører, Ida Pinnerød, har gjennom våren vist sin unikhet som byens ordfører, og har på en utmerket måte ledet bystyremøtene i vår. Og hun har på en strålende måte ledet hele Bodø gjennom markeringen av 200 års jubileet. Det har vært svært hektisk og mange ulike arenaer og oppgaver som skulle løses og Ida har fremstått som en tydelig og nær ordfører med stort hjerte for Bodø! I bystyregruppen har gruppeleder Morten Melå loset gruppen gjennom krevende saker og bidratt mye til at samarbeidspartiene har arbeidet godt gjennom vårens politiske møter. Det gode politiske regnskapet er presentert tidligere.

For det andre; at våren 2016 ville handle det om programprosessen. Arbeidet med arbeiderpartiet sitt program for perioden 2017-2021 er godt i gang og det var innspillsfrist 20. juni. Det er gitt mange gode innspill fra aktører i Bodø til programprosessen ved at det er arrangert ulike samråd, en arena der sentrale politikere møter aktører fra både næringsliv og ulike offentlige organisasjoner for å få konkrete innspill til utvikling av ny politikk.

I tillegg til disse har vi hatt medlemsmøter hvor programinnspill har vært på agendaen, og uttalelsene fra årsmøtet er inkludert i innspillene.

Følgende temaer ble sendt inn til programkomiteen innen 20 juni:

• Vårt ansvar for barn på flukt! – Om asylbarnas situasjon

• Styrking av forskningsinfrastrukturen ved Nord Universitet og bedre finansiering av universitetene

• Å gjenoppta produksjon av hydrogen

• Økt satsing på inkludering i idrettslag

• Utvikling av frivillighetsstrategier

• Økt satsing på høyteknologisk industri og digitalisering

• Bedre utnyttelse av norsk matproduksjon/matindustri

• Fellesgoder - et system for tilrettelegging av bærekraftige reiselivsdestinasjoner

Av øvrig arbeid som er gjort i vår vil jeg særlig dra frem Øystein Mathisen, Fredric Persson og Thor Arne Angelsen som har jobbet godt med økt synlighet på sosiale medier, og det har gitt resultater. Facebooksiden har hatt stor aktivitet og vi når stadig flere.

Til høsten er det gjennomføring av medlemsmøter, bystyrets videre politiske arbeid og nominasjonen til Stortinget som er viktige områder for Bodø arbeiderparti.

Datoene for medlemsmøtene utover høsten er satt til:

• 1. September

• 13. Oktober

• 17. November

• 15. Desember

Ønsker alle en strålende sommer og velkommen til høstens aktiviteter i Bodø arbeiderparti!

Adelheid Kristiansen

partileder