Seks måneder med ny kurs

Etter 6 måneder med styringa av Bodø har Arbeiderpartiet fått gjort mye. Sjekk hvilke resultater vi leverer!

original_1478640457_944691

Den 29. oktober ble Ida Pinnerød valgt til ordfører i Bodø og det nye flertallet konstituert i Bodø bystyre. Sammen med Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne har vi begynt et viktig arbeid med å ta Bodø i en mer rettferdig, moderne og grønn retning. Mye av det vi ønsker å gjennomføre tar tid, men allerede har vi gjort mye. Her er en liste over noe av det vi har fått gjort på kun 6 måneder.


En formidabel satsning på skole – Ved årets skolestart har vi fått over 20 nye ansatte i skolen. Arbeidet med tidlig innsats og et lese-skrive-regneløft er godt i gang. Vi har startet jobben med å finne unødvendig rapportering og byråkrati i skolen sammen med læreren, slik at de for mer tid med eleven.


Kampen mot sosial dumping – Våre nye regler for offentlig anskaffelse tar et oppgjør med useriøse aktører og gir fordeler til seriøse bedrifter som tar sitt samfunnsansvar. De nye reglene gir blant annet fordeler til bedrifter som har læringer.


• Gratis Trygghet – I august blir trygghetsalarmen gratis. Ikke lenger skal økonomi avgjøre om man skal kunne føle seg trygg. Vi jobber også med en plan for velferdsteknologi. Ny moderne teknologi vil skape mer tid for de ansatte med de elder og bedre tjenester.


• Bedre helsetilbud i skolen – Vi har styrket skolehelsetjenesten med 3,7 stillinger. Endelig innfri Bodø den nasjonale normen, men viktigst av alt er at barn og ungdom nå får et bedre helsetilbud.


• Nye Bodø – Flytting av flystripa er et fantastisk spennende prosjekt som vil skape nye muligheter for utviklingen av Bodø. Vi har holdt trykket oppe og jobber med regjeringen og eget parti. Vi har blant annet hatt møter med Jonas Gahr Støre, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i transportkomitéen.


• Byutvikling for både mennesker og biler – Handelen i sentrum er avhengig av muligheten for biltrafikk. På kvartal 99 bygger vi et parkeringsanlegg som vil løse sentrums parkeringsbehov, samtidig som vi flytter gateparkering under baken. Dette gir mer rom for menneskene i sentrum og det nye anlegget vil ligge nært handelen og Stormen.


• En grønn og ansvarlig kommune med lave utslipp – Bodø skal ble en miljøvennlig by. Vi har derfor bedt om et klima- og miljøbudsjett som viser våre utslipp og vårt forbedringspotensial. Samtidig har kommunen fått ENØK-rådgiver, skoler og barnehager blir Grønt Flagg sertifisert, vi bevarer Rønvikjordene, matjorden og driften på Bodin- og Vågøynesgård.


• En åpen og lyttende kommune – Demokratiprosjektet skal gjøre Bodø til en enda mer åpen og lyttende kommune som ønsker innspill fra innbyggerne og sine egne ansatte. Vi er nå i gang med et internt arbeidet og en prosess der vi ønsker innspill fra folk i Bodø.


• Verdig rusomsorg – Endelig flytter mennesker inn i rusboligene i Hålogalands-gata 131. Vi tar ansvar for dem i samfunnet som trenger ekstra hjelp, og i de nye rusboligene vil kommunen gi et faglig og verdig tilbud.


• Sykkel og buss – Sammen med fylket har vi jobbet for økt antall bussavganger og lavere pris. Nå går bussene oftere og det er billigere for månedskort. Vi kommer også snart med en sykkelplan som vil gjøre det enklere og bedre for sykelister.


• I barnehagene skal alle bli sett og hørt - Nok voksen er svært viktig for at alle barn får den omsorgen de trenger. Vi styrker derfor barnehagene med flere voksen. Vi nærmer oss også garantien om barnehageplass fra fylte ett år.


• Et grønt og levende bysentrum – Vi starer nå en stor jobb med å skape et grønt og levende bysentrum der menneskene får mer plass. Solparken, Rådhusparken, Kvartal 99/Park 99 skal få et stort løft og byen skal få muligheten til å komme med sine ønsker og idéer.


• Idrett og kultur gir oss en spennende by – Vi satser på idrett og kultur. Altfor få haller og idrettsanlegg ble bygd den forrige perioden. Nå er vi i gang med turnhall, klatrehall, tufteparker og rulleskianlegg. Idrettsrådet for en stilling til å jobbe med å gjøre idretten mer tilgjengelig og inkluderende.


• Unngå dramatisk kutt og store oppsigelser – Budsjettarbeidet desember 2015 var svært utfordreren. Utgangspunktet var store kutt i viktige tjenester for mange mennesker og oppsigelser på over hundre ansatte. Vi kom gjennom det vanskelige arbeidet med solidariske løsninger, der alle må bidra litt mer til fellesskapet. Den økonomiske situasjonen er fortsatt usikker, men vi jobber for å skape en trygg og stabil kommuneøkonomi som ikke baseres på store velferdskutt.


Dette er noe av det vi har klart å gjøre på 6 måneder. Vi har fortsatt mye vi skal gjøre og i likhet med noen av dere er vi utålmodige med å se resultater, men med hardt, målrettet arbeid gjør vi Bodø til en bedre kommune hver dag. Takk for tilliten. Vi er stole over den jobben vi har gjort, men ikke fornøyd for vi er i mål.