Sakspapirer til Årsmøte 28.01.2017

Vedlagt ligger sakspapirene til årsmøte i Bodø Arbeiderparti.