Om ansvarlighet, økonomi og mennesker

- I Arbeiderpartiet handler ansvarlig styring om å sørge for en sunn kommuneøkonomi. Nå har vi i fire år hørt Høyre og FRP klage over manglende penger og krise i budsjettene. Men den virkelige krisen er jo de grepene de samme partiene har gjort (og ikke gjort) i disse årene.

original

I fredagens leder sier redaktøren i AN at Arbeiderpartiet og de samarbeidende partienes forslag til budsjett er dypt uansvarlig, og at dette må være pinlig for Arbeiderpartiet. Det er sammenfallende med Høyre og FRP sine utspill i samme sak.

For oss i Arbeiderpartiet er budsjettforslaget på ingen måte pinlig. Tvert imot, vi er glade for å presentere et budsjett i balanse, med reell inndekning og uten å måtte avvikle viktige tilbud innenfor omsorgen. For oss ligger ansvaret nettopp i dette: Å styre økonomien slik at den bærer godt, samtidig som vi kan tilby tjenester innbyggerne har behov for. Å legge ned alle dagsentrene, kutte hverdagsrehabiliteringen og frivilligheten hadde ikke vært særlig ansvarlig, tvert imot.

I Arbeiderpartiet handler ansvarlig styring om å sørge for en sunn kommuneøkonomi. Nå har vi i fire år hørt Høyre og FRP klage over manglende penger og krise i budsjettene. Men den virkelige krisen er jo de grepene de samme partiene har gjort (og ikke gjort) i disse årene. De har tømt fondene, utsatt avbetaling på lån og vedtatt innsparinger som har vist seg umulige. Det er uansvarlig. Men i stedet for å svartmale en situasjon som er krevende, men på ingen måte umulig, så tar vi nå grep som vil bringe økonomien i balanse.

Det betyr ikke at vi ikke ser behovet for omstilling innenfor helse og omsorg. Vi ser den. Men vi ser også at det er umulig å omstille helse og omsorgstjenestene dersom vi først kutter i alle tilbudene som skal være bærebjelkene i denne omstillingen. Forebyggende arbeid og lavterskeltilbud er helt avgjørende i årene som kommer.

Samtidig er vi glade for å legge fram et budsjett hvor vi nå går fra ord til handling og leverer det vi lovte i valgkampen. Arbeidet er så vidt begynt, og vi ser fram til å arbeide for Bodø de neste årene. Vi mener svartmalingen høyresiden har drevet med de siste årene har vært unødvendig, og det har skapt stor utrygghet blant mange. Ta det siste forslaget fra Høyre om å endre bruken av boligene i HG131, hvor man igjen skaper usikkerhet om bosituasjonen til de rusavhengige. Det er unødvendig, og det er å ta Høyres slagord «nye ideer og bedre løsninger» til et lavmål.

Nå er det nytt politisk styre i Bodø, og den store forskjellen mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk kommer klart til uttrykk: Venstresiden er villig til å bruke mer penger for å løse offentlige oppgaver i fellesskap. Det er ikke uansvarlighet. Det er politikk. Og det handler til sist mest om mennesker, derfor er vi glade for å ha lagt fram et godt budsjett for Bodø sin befolkning.


Morten Melå, gruppeleder i Bodø Arbeiderpartiet