Ny leder og nytt styre i Bodø Arbeiderparti

Adelheid B. Kristiansen er valgt som ny leder i partiet. Hun er 45 år, tidligere bystyremedlem og er utdannet siviløkonom.

original_1478643399_3899863

Med seg i styret har hun fått følgende personer:

Nestleder: Alf Anton Røst

Styremedlem og kasserer: Arild Mentzoni

Styremedlem og sekretær: Cecilie Lekang

Styremedlem og studieansvarlig: Fredric Person

Styremedlem og kvinnekontakt: Ingrid Torsteinsen

AUF tiltrer styret.

Vara: Jarl Håkon Olsen

Vara: Lisbet Herring

Vara: Sverre Rasch

Vara: Jorulf Haugen


Vi ønsker det nye styret lykke til!