Møteplan for høsten 2019

Styremøte 30.10.2019 18:00

Medlemsmøte 30.10.2019 19:00

Styremøte 27.11.2019

Medlemsmøte 28.11.2019

Styremøte 05.12.2019

Styremøte 08.01.2019

Årsmøte 1.02.2020