Medlemsmøte 13.10 - Tema: En spennede kommune å arbeide i!

Bodø kommune har strategisk næringsplan på høring, kom å hør på næringssjef Heidi Thommesen og Arild Nohr og bli med på diskusjonen!

original_1478640451_6179779

Bodø kommune har nå strategisk næringsplan for perioden 2017-2021 ute på høring.

Målet er å skape aktivitet og bidra til ringvirkninger i regionen, fylket og landsdelen.

I den anledning ønsker vi å sette næringspolitikk på agendaen og Næringssjef Heidi Thommesen kommer for å presentere planen.

Noen korte utdrag fra innledningen:

Bodø kommune skal være en aktiv tilrettelegger for at virksomheter og utviklingsmiljøer kan realisere sitt potensiale for økt sysselsetting og verdiskaping

Gjennom aktiv by- og næringsutvikling har vi gode tradisjoner for
tett samhandling mellom alle relevante miljøer i Bodø-samfunnet. Våre metoder for
samskaping mellom næringsliv, offentlig
forvaltning, utviklingsmiljøer og politikk har
over tid gitt resultater og vekstkraft – og vi vil derfor bygge videre på våre metoder for samskaping.

I en tid med raske skifter hvor digitale løsninger både utfordrer og effektiviserer, og økt sosialt engasjement knyttet til miljø er avgjørende for bærekraftig næringsutvikling, vil denne planen rette fokus på områder som kan styrke eksisterende næringer og skape muligheter for nye næringer.

Vi ønsker at all næringsutvikling i Bodø skal være basert på smarte løsninger, fremtidsrettet teknologi og grønne, bærekraftige valg og løsninger.

Link til planen på kommunens hjemmesider: http://bodo.kommune.no/nyheter/strategisk-naringsplan-2017-2021-offentlig-horing-article65428-5204.html 

I Bodø arbeiderparti sitt program som ligger fast i perioden 2015-2019 har vi temaet; En spennende kommune å arbeide i.

Vårt hovedbudskap er at vi må skape for å kunne dele.
Og at Bodø skal være en drivkraft i utviklingen av de mange mulighetene som ligger i våre ressurser her nord.

Med målsetting om at Bodø skal være en næringsvennlig kommune som bidrar til flere spennende arbeidsplasser og økt sysselsetting i alle sektorer.

Partnerskap mellom offentlig sektor, forskning, utdanning og næringsliv kan legge grunnlaget for økt nyskaping og full sysselsetting i Bodø.

Bodø skal være en by hvor det er
lett å tenke nytt og kreativt, med færrest mulig byråkratiske hindringer. Samtidig vil vi sikre forutsigbarhet og langsiktige planer i forbindelse med planarbeid og byutvikling.

Programmet finner du her: http://bodo.arbeiderparti.no/program


Arild Nohr som er i komite for plan, næring og miljø vil komme å fortelle om status på gjennomføring av vårt program i bystyret på dette.

Velkommen til næringspolitisk diskusjon!