En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Lavterskel friluftsliv

Kandidat til bystyret Jorulf Haugen

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at alle bodøværinger, enten de bor innenfor de snevre bygrensene fra før 1968 eller i det som tidligere var Bodin, Kjerringøy eller Skjerstad kommuner, har lettest mulig tilgang til de naturrikdommene som omgir bostedene.  Derfor vil vi fortsette å utvikle friluftsområdene, spesielt ved å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv.  Dette skal skje der folk bor i hele kommunen.

I dette tilretteleggingsarbeidet ønsker vi å engasjere frivillige grupperinger i de enkelte nærmiljøene.  Med en slik organisering er vi sikker på at den tilrettelegginga som skjer, blir i samsvar med ønskene til beboerne i nærmiljøene.  Dette vil gi en bærekraftig utviklings- og driftsmodell for kommunens satsing på friluftslivet, blant annet ved bruk av økonomiske midler og andre ressurser.

Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet at kommunen videreutvikler og gjerne styrker samarbeidet med organisasjoner som Bodømarkas og Tverlandsmarkas Venner og velforeninger og andre grupperinger av frivillige som ønsker å bidra til at folk flest kan utnytte marka og naturområdene til rekreasjon og helsebringende aktivitet.

Spesielt i de mest bostednære områdene ønsker vi at det tilrettelegges slik at folk kan komme seg ut i marka sjøl om de har nedsatt funksjonsevne.  Friluftslivet skal være et tilbud for barn, ungdom og voksne i alle aldersgrupper. Folk i rullestol bør også kunne ha glede av marka; det være seg langs Kyststien eller i deler av Hunstadlia.  Slik blir tiltak for å legge til rette for friluftslivet viktige bidrag til styrking av folkehelsa.

ljk

Jorulf Haugen. (Foto: Martin Losvik)