En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Kvalitet i omsorgen er viktigst!

Bystyremedlem og tidligere leder i helse- og oppvekstkomitéen, Anne Mari Haugen.

I valgkampen snakkes det mye om økonomi, men ikke fult så mye om kvalitet. Men kostnader og kvalitet henger som oftest sammen. I Bodø har vi satset hardt på kvalitet de siste 4 årene og vi blir ranger som den 81. beste kommunen på eldreomsorg i Norge. Vi har satset offensivt på heltid, velferdsteknologi og hverdagsrehablitering, Dette er elementer som skal sikre at vi også i fremtiden kan levere kvalitetsmessige tjenester. Vi må fortsette å satse på hele stillinger som standard for å sikre rekruttering av dyktige medarbeidere i sektoren, men ikke minst fordi det gir en bedre arbeidshverdag for de som er på jobb og færre personer å forholde seg til for de som mottar tjenestene.                                    

Eldre i dag ønsker å bo lengst mulig hjemme, velferdsteknologi er en viktig nøkkel for at det skal oppleves trygt både for den eldre og pårørende, men da må vi sikre at vi har alle med. Vi innførte gratis trygghetsalarm for trygghet skal ikke koste, vi gjorde det også fordi vi vet at noen velger det bort og ikke ser seg råd til å ha den hvis den koster. Den digitale trygghetsalarmen gjør at eldre kan fortsette å være aktive i sine kjente omgivelser trygge eldre er mer aktive eldre. Et annet argument er at trygghetsalarmen er det første steget i den såkalte omsorgstrappen, og det er en klar fordel og bli trygg på å skulle forholde seg til og stole på teknologi mens man fortsatt både er relativt frisk og har hukommelsen i orden, for senere å skulle ta mot andre teknologier for enklere kunne bo hjemme. Når høyresiden i budsjettet for 2019 og i bystyret i juni foreslo å igjen ta betalt for trygghetsalarm for de som har inntekt over 193 000 nektet vi å være med på det, vi mener det er feil vei å gå.

Til tross for at flere bor hjemme lenger og bruk av velferdsteknologi vil den demografiske utviklingen føre til at vi har behov for flere sykehjemsplasser i årene fremover. Vi i Arbeiderpartiet vil bygge 90 nye sykehjemsplasser i den neste 4 års perioden. Kloke politikere har tidligere valgt kvalitet som de viktigste kriteriene når sykehjem ble vedtatt, derfor har vi Bodø små institusjoner som gir trygghet og trivsel for de som bor der, spesielt for personer med dement. Samtidig må vi erkjenne at små institusjoner er vesentlig dyrere å drive enn store.
For oss i Arbeiderpartiet er kvalitet i omsorgen 1. prioritet og vi vil ikke være med på velferdskutt som forringer denne. Tverdt imot vi vil bygge opp og styrke omsorgen ytterligere

OK

Anne Mari Haugen (Foto: Martin Losvik)