Kampen for et skikkelig arbeidsliv

Bodø Arbeiderpartis gruppeleder Morten Melå og ordfører Ida Pinnerød om kampen for et skikkelig arbeidsliv

I februar fikk Torgunn som har vært hjelpepleier i Bodø kommune gjennom mer enn 20 år for første gang ei lenge etterlengta fulltidsstilling. 

Politikk handler om å vill noe. Og det handler om å ha makt og vilje til å gjennomføre. Noe av det første vi i Arbeiderpartiet tok tak i da vi kom til makta i Bodø høsten 2015 var det seriøse arbeidslivet. Bodø kommune er en stor arbeidsgiver med mer enn 4000 ansatte, men også en stor oppdragsgiver som investerer for mange titalls millioner hvert eneste år. Vi har en unik mulighet til å påvirke arbeidslivet og bidra til at de seriøse aktørene vinner fram, og vi har et stort ansvar i å utdanne fagarbeidere og bidra til økt kompetanse i ulike sektorer.

Derfor satte vi i gang tre omfattende prosjekter for et seriøst arbeidsliv i Bodø:

For det første satte vi i gang et stort heltidsprosjekt i hele kommunen. Heltid kan gi bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestene, men er også viktig for den enkelte arbeidstaker.

For det andre sørget vi for at Bodø kommune stiller seriøsitetskrav i anbud og innkjøp, noe som er viktig for å forhindre sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.

Og for det tredje har vi innført et skikkelig lærlingeløft hvor vi mer enn dobler antallet lærlinger siden vi overtok, og dermed har bidratt til at mange flere ungdommer får lærlingeplass.

Et skikkelig og organisert arbeidsliv er viktig av flere grunner:

• I et uorganisert arbeidsliv er det fritt frem for de kriminelle; og de seriøse bedriftene som skaper verdier opplever en umulig konkurranse.

• Penger som kunne gått til mer velferd og et bedre samfunn blir borte: Bare i Nordland regner AKRIM-senteret med at det hvert år forsvinner 20 milliarder kroner.

Men for oss handler det om mer enn å bekjempe kriminalitet. Det handler om å forsvare skikkelige arbeidsforhold for alle som jobber i Norge, og det handler om hva slags samfunn Norge skal være. Derfor er kampen mot sosial dumping, kampen for faste hele stillinger og heltid og kampen for kunnskap og kompetanse i arbeidslivet så viktig.

Sosial dumping er ikke lenger bare er noe som angår de utenlandske, mest sårbare arbeiderne. Sosial dumping begynner å få konkrete konsekvenser for langt flere – ikke minst for de av oss som har de kanskje tøffeste og samtidig dårligst betalte jobbene:

• Det angår de ti prosent lavest lønna i privat sektor, som ikke har hatt kjøpekraftsforbedring på flere år.

• Det angår ungdommen vår som mange steder i landet har slutta å søke seg til viktige utdanninger som murer, tømrer og maler, og som ikke utdanner seg til helsefagarbeidere fordi de får ei bittelita stiling etter endt utdanning – samtidig som vi vet vi kommer til å mangle titusener av fagarbeidere om få år.

• Det angår stadig flere grupper - fra arbeidere i Nordsjøen til luftfarten, via det offentlige helsevesenet til bransjer som bygg og anlegg, der faste ansettelser fortrenges av innleie på korte kontrakter.

Kort sagt: Sosial dumping er i ferd med å endre Norge.

Kvaliteter vi setter høyt, som likhet, tillit og selvstendige arbeidstakere med makt og innflytelse over egen arbeidshverdag, er under press.

Arbeidslivet er ikke et marked som kan overlates til kapitalen og markedskreftene alene. Det er et område som trenger politikk, og det er fullt mulig å gjøre gode tiltak lokalt. For heltid, for flere lærlinger og for å motarbeide sosial dumping og useriøse aktører. Der regjeringen mangler handlekraft og visjoner har vi evne til å gjennomføre.

Derfor trenger vi mer enn noen gang en offensiv og ambisiøs arbeiderbevegelse som driver fram reformer for et seriøst og skikkelig arbeidsliv lokalt i våre kommuner.

Det handler om hva slags Norge vi vil ha.

En delegasjon fra Stortinget og LO Nordland besøker byggeprosjektet Bodø Rådhus.

Befaring på Bodøs nye rådhus Foto: Aleksander Ramberg / Bodø kommune