Bilde av Ida

Din stemme teller!

Din stemme kan avgjøre hvem som er ordfører i Bodø

Den 8. og 9.september er det valg. Da skal hele Norges befolkning velge hvem de ønsker skal styre i kommunene og fylkene. 

I Bodø har vi i Arbeiderpartiet styrt kommunen de fire siste årene. Vi har styrket bemanningen i velferden, både barnehager, skoler og i omsorgen. Vi har bygd nye skoler, renovert gamle, og vi har bygd en rekke idrettsanlegg. Vi utvikler byen og satser på smarte og klimavennlige løsninger. Dette har vi gjort fordi vi velger fellesskapet. Det vil vi fortsette å gjøre. 

Valget i Bodø kommer til å bli tett. Ida og resten av laget er motiverte for å jobbe videre for byen og kommunen, for lokalsamfunnene og for fellesskapet. Men det er du som bestemmer hvem du vil skal styre byen. 

Du kan forhåndsstemme i Bodø allerede fra mandag 12.august.