Høring - psykisk helse

Psykiske lidelser er et av vår tids tabuer. Samtidig er det veldig vanlig. Vi må forebygge, sikre lett tilgang til hjelp når det trengs, og høy kompetanse hvis problemene utvikler seg til å bli lidelser.

Det viktigste forebyggende arbeidet er det vi gjør før lidelsene får utvikle seg. Dette skjer i hovedsak utenfor helsetjenesten, og på de arenaene hvor vi lever livene våre: I familien, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og der vi bor.

Vi må sikre riktig hjelp, tidlig nok.

Høringsnotatet finner du her: http://arbeiderpartiet.no/file/download/8954/132981/file/Psykisk%20helse%20-%20høringsnotat.pdf

Medlemmene inviteres til å komme med innspill innen 06.11. Temaet skal også diskuteres på medlemsmøtet 10.11.

Spørsmålene er:

• Hvordan kan vi forebygge bedre?

• Hvordan kan vi sikre at hjelp blir lettere tilgjengelig?

• Hva kan vi gjøre for fjerne tabuet rundt psykiske lidelser?

• Hvordan kan vi øke kvaliteten og oppnå mindre uønsket variasjon i behandlingen innenfor psykisk helsehjelp?