Høring - næring

Arbeid for alle er vår fremste oppgave. Da må det skapes flere jobber. Å ha en jobb å gå til gir frihet og selvstendighet for den enkelte, og det gir landet flere verdier. Vårt mål er at Norge skal bli verdens beste land å drive næringsvirksomhet i.

Det krever at det føres en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til en gunstig kronekurs, et trepartssamarbeid som gir innflytelse, og en fronfagsmodell som sikrer konkurransedyktighet.

Men i tillegg krever det en mer ambisiøs eksportstrategi og flere virkemidler for gründere slik at gode idéer kan bli til lønnsomme bedrifter.

Høringsnotatet finner du her: http://arbeiderpartiet.no/file/download/8950/132963/file/hoeringsnotat_naering.pdf

Styret har kontaktet aktører i næringslivet som inviteres til å bidra med innspill gjennom å svare på spørsmålene som stilles i høringen. Noen av spørsmålene ble diskutert på medlemsmøtet 13.10, og alle medlemmer inviteres til å komme med innspill innen 6.11. Forslag til høringssvar behandles i medlemsmøte 10.11.

Spørsmålene er:

• Hva er det viktigste vi kan gjøre for å øke verdien av eksport fra Norge? 


• Hvorfor er investeringene i fastlandsindustrien så lave, og hva skal til for å øke dem?

• Hvordan gjør vi det enklere for bade etablerte bedrifter og gründere å forholde seg til alle tilgjengelige programmer og støtteordninger som finnes? 


• Hvordan får vi flere privatpersoner til å investere i gründerbedrifter?