Høring - valgprogram for 2019-2023

Kjære medlemmer

Etter en lang og god prosess er det første utkastet til partiprogram for perioden 2019 – 2023 lagt ut for høring. Over sytti medlemmer i partiet vårt har deltatt i ulike temagrupper og det er gjennomført et stort antall samråd og andre møter med aktuelle grupper og aktører i lokalsamfunnet vårt. Det er denne aktiviteten som har lagt grunnlaget for det dokumentet som nå presenteres. 

Foreslåtte endringer av programmet sendes til: fredric@musikkfestuka.no

Siste frist for innspill: 18. nov 12:00. 

Programmet vedtas: 21. nov 19:00-21:00 - https://goo.gl/9BsCeH

Fredric Persson, leder av programkomitéen

Bilde