Høring på Bodø Aps kommuneliste for 2019-2023

Nominasjonskomitéens innstilling på ny kommuneliste for 2019-2023 er nå ute på høring. Si din mening og kom med innspill.

Nå er kommunelisten ute på høring. Alle medlemmer og lag oppfordres til å komme med innspill eller forslag om man har det. Høringen er fra 12. nov til 21. nov. Endelig innstilling fra nominasjonskomitéen vil bli sendt ut 23. nov. 


Alle innspill kan sendes til Tomas Norvoll som er komitéens leder: tomnor@nfk.no


Vårt nominasjonsmøte er 29. nov på Folkets Hus kl. 19:00-21:00. For mer info om møtet kan man se på nettsidene eller eventen på Facebook.    


Hele lista:


1. Ida Pinnerød 

2. Morten Melå 

3. Ann-Kristin Moldjord 

4. Fredric Persson 

5. Anne Mari Haugen 

6. Håkon Magnussen 

7. Salamatu Winningah 

8. Sigurd Myrvold 

9. Rina Nicolaisen 

10. Jorulf Haugen 

11. Aida Knutsen 

12. Terje Krutådal 

13. Kristin Navjord 

14. Thor Arne Angelsen 

15. Line Abelsen 

16. Ali Horori 

17. Aileen Sogn 

18. Arild Nohr 

19. Kristin Hunstad 

20. Sander Delp Horn 

21. Ingrid Torsensen 

22. Jimmy Israelsen 

23. Vibeke Nikolaisen 

24. Hans Austad 

25. Henny Aune 

26. Lars Børre Vangen 

27. Ingunn Fjelldal Korsaksel 

28. Arild Mentzoni 

29. Rowena Daliva Ryvold 

30. Mikael Rønneberg 

31. Merete Silåmo 

32. Arnstein Brekke 

33. Elsa Øverland 

34. Tor Erikstad 

35. Lisbeth Herring 

36. Einar Lier Madsen 

37. Judith Olafsen 

38. Magnus Korsaksel 

39. Awai Amidu 

40. Øyvind Mathisen 

41. Cecilie Haugseth  

42. Petter Øien 

43. Cecilie Dundas 

44. Øystein Mathisen 

45.Maya Sol Sørgaard

Nominasjonskomiteen har bestått av: Tomas Norvoll (leder), Turd Berg, Ali Horori, Tone Magnussen, Odd Tore Fygle, Judith Olafsen og Karoline Steinholt.


Bilde