Samarbeidsparter

Her er samarbeidsavtalen

Godt gjennomslag for politikk for sterkere fellesskap

Vi er veldig stolte over å ha klart å få på plass en avtale som gir Bodø trygg og stabil kurs framover med fokus på bedre tjenester til våre innbyggere. Skolemat, heltidskultur og 90 nye sykehjemsplasser er selvsagt med, men også kultur- og idrettssatsinger er vi veldig stolte av.

I "folkeforumet" i nye Bodø rådhus kunne ordfører Ida Pinnerød fortelle at den politiske plattformen gir ei grønn og solidarisk utvikling av byen, videreføring av de store prosjektene vi har startet på for å utvikle Bodø til en spennende møteplass.

Her kan du lese avtalen i sin helhet: