Heltid

Innlegg i bystyret om økonomiske konsekvenser ved innføring av heltidskultur i Bodø Kommune av Jarl-Håkon Olsen

Ordfører, Sist gang jeg talte til bystyret fra talerstolen var i 2011, da jeg holdt ungdomsrådets innspill på rådmannens budsjettforslag det året. Kanskje ser vi Magnus igjen om noen år, om vi er heldige.

Derfor er det ganske gledelig å returnere på talerstolen for å snakke om et kjært hjertebarn, heltidsstillinger.

Som arbeidsgiver har kommunen et ansvar ovenfor både ansatte og brukere av våre tjenestetilbud. Det fremste målet med heltidskulturen er å bedre kvaliteten på tjenestene vi leverer. Rådmannens forslag i saken er derfor svært gledelig.

Dette er grupper og områder som fortjener og forvente stabilitet og kvalitet i tjenestene vi leverer. Som saksgrunnlaget fra rådmannen påpeker, tilsier vikarbruken at kvaliteten enkelte ganger er dårligere i helgene. Saksgrunnlaget viser også at vikarbruken er det dobbelte av sykefraværet.

Ordfører, Dette er momenter vi som arbeidsgiver ikke kan være tilfreds med. Kvaliteten på tjenestene du får hos oss skal ikke være avhengig av hvilken dag i uka det er.

Et annet viktig moment er den positive endringen saken vil ha for våre ansatte. Ett område som har fått fokus i målsettingene er selvfølgelig HO-sektoren. Dette er ansatte med varme hender som jobber med nært på ulike brukere. Det gjelder blant annet eldre, rus, psykisk helse og rehabilitering.

Det er snakk om ansatte som utfør viktige velferdstjenester til våre innbyggere på vegne av oss som arbeidsgiver. Personer som påtatt seg ett ansvar og som utføre så viktige oppgaver fortjener på sin side forutsigbarhet og stabilitet. Det er ett kjent faktum at personer uten heltidsstillinger har utfordringer med å få seg boliglån. Her kan vi bidra til at ansatte i vår kommune får muligheten til å etablere seg.

Det er også kjent at problemene med å få fulle faste stillinger reduserer rekruteringen til utdanning innen yrker som Norge og Bodø har stort behov for fremover. Her kan Bodø være en foregangskommune og et prakteksempel for resten av landet å følge. Dette er ikke en overdrivelse, når vi går sammen som kommune får vi til store ting. Bare se på orienteringen vi fikk tidligere i dag, om den forandringen Bodø har gjort siden 1975.

Her kan vi få et kinderegg. Vi kan øke kvaliteten på tjenestene, samtidig som setter i gang ett tiltak som har en positiv side-effekt for våre ansatte sitt liv. Jeg håper vi får, ikke bare ett samlet vedtak i saken, men en samlet forståelse av viktigheten i saken og en samlet drivkraft for å få innført heltidskulturen i kommunen.

Takk for meg

Jarl-Håkon Olsen