Forslag til Nordland arbeiderpartis stortingsliste

Det er kun et år igjen til valget, og nå er arbeidet med å finne de gode kandidatene fra Bodø til stortingslisten gjennomført.

original

Medlemsmøtet 01.09 gjorde følgende vedtak:

Forhandlingsutvalg:

Adelheid Kristiansen, Geir Knutson og Inga-Lill Sundset

Forslag på 1. kandidat i Nordland: Eirik Sivertsen

Øvrig mandat til forhandlingsutvalget:

Lage liste innen 15.09 med 4-6 personer i unummerert rekkefølge

Forhandlingsutvalget skal ivareta nødvendige forhandlinger med mål om Eirik Sivertsen på førsteplass og ellers best mulig listeplassering for Bodø Arbeiderparti.

Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å supplere navneliste ved behov. 

Bodø Arbeiderparti jobber for at 1 av topp 5 skal være en ungdomskandidat.

Det har vært mange dyktige navn inne i prosessen og forhandlingsutvalget sender følgende liste over til nominasjonskomiteen i Nordland:

Forslag 1. kandidat Nordland arbeiderparti: Eirik Sivertsen

Følgende kandidater i unummerert rekkefølge:

Rita Lekang - leder i LO Nordland 

Sigurd Myrvoll -  bystyrerepresentant

Maya Sørgård - bystyrerepresentant

Ali Horori - bystyrerepresentant

Unni Gifstad - medlem og tidligere fylkesråd

Nominasjonskomiteen legger frem sitt listeforslag 01.10, med høringsfrist 01.11. Nominasjonsmøte avholdes 19 november.