Forslag til budsjett 2021 fra posisjonen

Vedlagt følger posisjonens forslag til budsjett 2021 med verbaler.