Forslag om midlertidig arbeidstillatelse for ureturnerbare asylsøkere

Bodø Arbeiderparti har i dag fattet følgende vedtak:


Bodø Arbeiderparti ber stortingsgruppa fremme forslag i Stortinget om å be regjeringen fremme forslag til lovendringer slik at ureturnerbare asylsøkere kan gis midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres.