original_1478640451_6179779

Evakuér barna i Moria

Uttalelse fra styret i Bodø Arbeiderparti

Arbeiderpartiet sier i sitt program at kvoteflyktninger er den sikreste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker som skal ha varig beskyttelse. Kvinner og barn på flukt er særlige utsatte grupper på alle måter og det er viktig at rettighetene til barn på flukt ivaretas. For oss er det viktig å få stoppet dødsreisene over Middelhavet.

Arbeiderpartiet har alltid hatt og skal fortsette å ha en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk.

Likevel, vi kan ikke sitte stille å se på at barn dør når FNs generalsekretær ber oss om øyeblikkelig handling. Det bor i dag over 19 000 i flyktningleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Tallet vokser fra dag til dag og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Helt grunnleggende livsnødvendigheter som mat, hygiene, helsehjelp og bevegelsesfrihet er mangelvare. I vinterkulden sover nyfødte barn i telt som er beregnet for sommervær. Barn driver med selvskading. Skoletilbud til barn- og unge er fraværende. Over 1000 enslige mindreårige flyktninger er uten tilsyn. Dette skjer NÅ. Vi tør ikke tenke på hva som vil være konsekvensen dersom Koronaviruset får spre seg inne i Moria-leiren.

Bodø har i likhet med mange norske kommuner kapasitet til, og ønsker å motta langt flere flyktninger og asylsøkere, men til Norge kommer det omtrent ingen asylsøkere lenger. Antallet kvoteflyktninger er svært lavt. I første omgang må Norge ta grep slik at barnefamilier og enslige mindreårige omgående kan evakueres fra flyktningleiren.

I erkjennelsen av at kvinner og barn er særlige utsatte grupper på flukt må vi ta inn over oss at de er like utsatt inne i flyktningeleirene. Norge har nå mulighet til å bidra til å få disse menneskene bort fra fare. Denne muligheten kan vi ikke overse. Vi må ta grep sammen nå!

Å gjemme seg bak kvoteflyktningepolitikken når situasjonen er så prekær som den er for kvinner og barn i Moria er ikke nasjonen verdig.

Bodø Arbeiderparti krever at regjeringen tar grep for å sikre en trygg evakuering av barna i Moria nå!