Bodø

Et budsjett for ansvar og utvikling

Vi bygger Bodø for framtida


I dag har vi lagt fram vårt budsjett for Bodø kommune de neste årene. Nedenfor finner du teksten i forslaget.

Vi har lagt framer et ansvarlig budsjett som både forbereder kommunen på å møte de store demografiske utfordringene og samtidig ivareta  oppgaver som blant annet frivillighet, lavterskel tilbud til barn og unge, livsgledearbeidet i sykehjemmene, brøyting av fortau, Bratten aktivitetspark, Bodø naturskole og andre ting som ikke er av de mest omfattende men som gjør Bodø til en god kommune å bo og leve i. 

Vi har en regjering som gjennom seks år har kronisk underfinansiert kommunene samtidig som de har gitt oss stadig større oppgaver. Det er vi helt nødt å ta høyde for i våre budsjetter, og det gjør vi. 

Vi registrerer at det eksisterer ulike versjoner av hva som er riktig og galt i budsjettet, og vi registrerer at vi kalles politisk feige. Vel. Høyresidas alternativ er en blant annet en storstilt privatisering og salg av eiendom som skal gå rett i drift. Det er muligens modig, men ikke særlig klokt etter min mening. 

Vi er valgt av folket for å ivareta kommunens interesser på best mulig måte. Da er det flere verdier som skal forvaltes.