Endelig utkast program

Hei kjære medlem.  Da har programmet vært ute på høring og programkomiteen har gjort sitt arbeid og har kommet med et endelig utkast som ligger vedlagt nederst på siden. Det er ikke lengre mulig å sende inn høringssvar på programmet og eventuelle alternative forslag må fremmes på medlemsmøte. Onsdag den 21.11.2018  fra klokken 1900 til 2100 på Folkets Hus er det medlemsmøte der det skal vedtas valgprogrammet for perioden 2019-2023. Styret håper på et stort oppmøte slik at programmet blir forankret bredest mulig i partiorganisasjonen. 

Med kameratslig hilsen
Sander Delp Horn
Sekretær Bodø Arbeiderparti