Endelig forslag til valgprogram

Her er endelig forslag til program for 2019-2023.

Kjære medlemmer

Etter en lang og god prosess er det endelig utkastet til partiprogram for perioden 2019 – 2023 klart. Over sytti medlemmer i partiet vårt har deltatt i ulike temagrupper og det er gjennomført et stort antall samråd og andre møter med aktuelle grupper og aktører i lokalsamfunnet vårt. Det er denne aktiviteten som har lagt grunnlaget for det dokumentet som nå skal vedtas. 

Programmet vedtas: 21. nov 19:00-21:00 - https://goo.gl/9BsCeH

Fredric Persson, leder av programkomitéen