En løsning med en bedre sosial profil

Arbeiderpartiet, SP, SV, Rødt og MDG har blitt enige om en løsning for eiendomsskatten hvor bunnfradraget økes til kr. 500.000 allerede i 2017.

Det er flertall for forslaget som behandles i bystyret i morgen. 

- Vi har tatt folk på alvor, har brukt tida godt, jobbet knallhardt og boret oss ned i tallene. Mitt utgangspunkt som ordfører har hele tiden vært at dette skulle landes i juni. Nå har vi likevel arbeidet så mye med tallene at vi har nok oversikt til å vite at de grep vi gjør allerede nå er forsvarlige fordi de ikke rammer våre satsinger og vår evne til å utvikle kommunen videre, sier ordfører Ida Pinnerød.

Endringen i bunnfradraget vil ikke føre til kutt i satsingen på barn og unge i Bodø kommune. Dette betyr i praksis at eiendomsskatten reduseres med 980 kroner i året per bolig, det dobbelte for boliger med to enheter.

- Det er avgjørende for oss at vi ikke fatter noen beslutninger som er uansvarlige eller rokker ved våre viktige politiske satsinger på barn og unge. Jeg vil berømme gruppelederne i SP, MDG, SV Rødt og Arbeiderpartiet for å ha jobbet godt og blitt enige om en fornuftig og ansvarlig løsning som gir en mer sosial innretning på eiendomsskatten. Samtidig er det viktig for meg å understreke at det er viktig at prosessen med klagebehandling får gå sin gang i arbeidet i nemndene, grunnlaget skal være rett. 

I tillegg til å øke bunnfradraget vil det bli sett på kriteriene for fritak eller delvis fritak fra eiendomsskatten. Dette gjelder både for privatpersoner og lag/foreninger. 

- Eiendomsskatten er i hovedsak en skatt som treffer ganske godt, fordi det som hovedregel er en viss sammenheng mellom økonomi og hvilken bolig man bor i. Men det finnes unntak fra det, og å løfte bunnfradraget er å styrke den sosiale profilen på eiendomsskatten i Bodø.

AP