Bli med på 1.mai arrangement i Bodø!

Arbeid til alle! er hovedparolen i 2016. Toget går kl 12.00 fra Bankgata skole. Arrangement på Folkets hus fra 13.00.

original_1478640059_237465

Utdrag fra programmet:

Årets hovedparole er ”Arbeid til alle”. Lav arbeidsledighet er ei forutsetning for ei samfunnsutvikling med små forskjeller. I krisetider er det tradisjon at partene i arbeidslivet har gått sammen for å utvikle nye arbeidsplasser. Denne tradisjonen er nå brutt. Til tross for en kraftig nedgang i oljesektoren og ei stigende arbeidsledighet er det så langt ikke satt i gang mottiltak. Regjeringen kaller krisen i oljesektoren ei omstilling mens vi kaller det arbeidsledighet. Regjeringen sitter stille og ser på at tusenvis av arbeidere i Norge er arbeidsledig. ”Arbeid til alle” ble derfor dessverre et helt nødvendig valg av hovedparole i år.

Program:

Kl. 09.30 – Frokost på Folkets Hus

Kl. 12.00 – Toget går fra Bankgata skole

Kl. 13.00 – Arrangement på Folkets Hus med talere


Øvrige paroler

1. Folk forandrer verden

2. Nei til salg av Norge

3. Ja til en human flyktningpolitikk

4. Nei til ufrivillig deltid

5. Pensjon fra 1. krone

6. Nei til sosial dumping

7. Flere lærlingeplasser

8. Rydd opp i havnearbeiderkonflikten

9. Nei til tvangssammenslåing. Bevar fylkeskommunen.

10. Fritt Palestina. Boikott Israel.

11. Ja til et selvstendig Kurdistan – Støtt kampen mot IS