kristin

-Det ene utelukker ikke det andre!

Bystyrerepresentant og styremedlem Kristin Schjenken Andersen i Bodø Arbeiderparti er glad for at Jonas Gahr Støre sier nei til regjeringens forslag til rusreform.

Fredag gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på talerstol på Arbeiderpartiets landsmøte og sa nei til avkriminalisering av narkotika. Kristin Schjenken Andersen, som sitter i bystyret i Bodø for Arbeiderpartiet, er svært fornøyd med AP-lederens tydelige signal.
 - Vi vil føre en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk der tunge rusmisbrukere tilbys god helsehjelp, men som samtidig ivaretar unge mennesker og forebygger at de kommer i befatning av narkotika.

Selv om Schjenken Andersen er fornøyd med dagens utspill fra partilederen understreker hun behovet for en rusreform som tar for seg hele problematikken.
 -Norge trenger en rusreform. Mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer, og de som har levd i avhengighet over tiår, skal få hjelp, behandling og ettervern. Men vi må ikke snakke om at vi skal gå fra straff til behandling. Det ene utelukker ikke det andre. Det er heller ikke sånn at samfunnet i dag kun straffer, og ikke behandler, mener Schjenken Andersen


 Ensidig og følelsesladd debatt.
 Debatten i samfunnet, i kjølvannet av regjeringens foreslåtte rusreform, har vært preget av steile fronter som stort sett har handlet om man for behandling eller for straff. Bystyrerepresentanten, som selv har lang erfaring fra helse- og omsorgssektoren, mener debatten både har blitt ensidig og alt for følelsesladd.

-Dette handler ikke om enten eller, men et både og. Denne debatten fortjener virkelig å bli tatt på alvor og ikke ende opp i følelsesladet polemikk. Jeg mener det er helt rett å opprettholde et forbud mot narkotika, og bruken må bli møtt med reaksjoner og helsehjelp, sier bystyrerepresentanten

Allmennpreventivt
 
Selv om Schjenken Andersen er helt enig i at rusmisbrukere må få hjelp til å takle både avhengigheten sin og eventuelle andre fysiske og psykiske skader den har medført mener hun at oppbevaring og bruk av narkotika fortsatt skal være forbudt. -
 - En avkriminalisering av narkotika vil gi politiet færre virkemidler og muligheter til å avdekke rusmiddelbruk, distribusjon og etterforske og pågripe selgere. Det kan føre til at unge mennesker kommer lenger inn i rusbruk og kriminalitet før de fanges opp og kan tilbys hjelp. Ungdom som i dag blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika blir i stor grad pålagt å gjennomføre en forpliktende oppfølging for å unngå straff. Modellen til Felles Ansvar i Salten har gode resultater, og må tas i bruk i hele landet, sier Schjenken Andersen


 Schjenken Andersen mener det er viktig å lytte til flere stemmer i debatten for å synliggjøre de store utfordringene vi står ovenfor både nå og i fremtiden.
 - Politiet, helsesykepleierforbundet, FHI, Legeforeningen med flere sier tydelig ifra om økt bruk som sannsynlig konsekvens ved avkriminalisering. Norge må ha en politikk som redusere narkotikabruk, ikke øke – det har vi ikke råd til. Forebygging og oppfølging av rus må gjøres i samarbeid mellom jus og helse, avslutter Kristin Schjenken Andersen.