Arrangementer

Temamøte om Rusreformen

Rusreformen

17. feb, kl. 18:00 — 20:00, Kongens gate 23, 8006 Bodø

Temamøte: Rusreformen 

Arne Myrland, Kommunaldirektør Helse og omsorg Bodø kommune
Ingvild Kjerkol, Stortingspolitiker AP
Heidi Kløkstad, Vise politimester i Nordland

Sted: Bystyresalen

Inngang fra Kongens gate
Velkommen