Kandidat

Rowena Daliva Ryvold

Rowena Daliva Ryvold

Rowena er 49 år, gift og stolt mor til to ungdommer. Hun utdannet seg til sykepleier ved tidligere Høgskolen i Bodø, og jobber til daglig som sykepleier ved migrasjonshelsetjenesten i Bodø.

For Rowena står ønsket om å bidra til at Bodø kommune skal være et godt og trygt sted å bo for både barn, ungdommer og eldre, og for våre nyankomne landsmenn høyt. Hun vil bidra til å forme lokalpolitikken i Bodø kommune med sin spisskompetanse innenfor migrasjon og helsesektoren. Det er også viktig å kunne bidra med til bedre helsearbeid til blant annet ressursvake barn, ungdommer, eldre og migrasjonsgrupper.

Som mange av våre kandidater er Rowena allerede aktiv med sitt samfunnsengasjement. Hun deltar bl.a. for tiden som representant i Dialogforum, og er leder for Filipino Community in Bodø(FCB). Hun har også vært varamedlem i Kvinnenettverket Noor.