Kandidat

Jorulf Haugen

Jorulf Haugen

Jorulf er 74 år gammel og bor i dag på Hundstadmoen. Alderen tilsier pensjonist, men Jorulf er alt annet enn rolig. I 2018 fullførte han bl.a. sin master i historie!

Jorulf er i tillegg engasjert i bl.a. Bodømarkas Venner, Pensjonistuniversitetet i Bodø og Nordsi'a (som altså er byens eldste avis!).

«Jeg ønsker å bidra til at det legges til rette for frivillig innsats. Frivillig arbeid på ulike områder i samfunnet kan blant annet gi pensjonister positivt innhold i hverdagen. Samtidig representerer frivilligheten et viktig supplement til det offentlige.»