Representant

Rina Nicolaisen

Rina Nicolaisen

Rina er født og oppvokst på Værøy. Hun har nådd 50 år og bor med sin mann på Ljønes. Sammen er de fosterhjem for flere barn. Hun driver eget konsulentfirma og holder kurs, foredrag og veiledning i tema som omhandler barn og ungdom og deres oppvekst.

«Jeg møter gjennom jobben min barn og ungdom som strever i hverdagen sin. Disse strever enten i barnehage, på skolen, sosialt eller i samspill med andre. Mitt valgt om å engasjere meg politisk er at jeg vil jobbe mot et varmere samfunn som i større grad enn i dag ser disse barna, ungdommene og familiene, og ivaretar deres behov. Som listekandidat for Bodø ønsker jeg også å rette fokus mot de utfordringer og muligheter som finnes i den flotte byen vår.»