Internasjonalt utvalg

Bodø Arbeiderparti

  • Leder: John-Catho Kristiansen                                                                 E-post: bekkhansstudio@gmail.com 
  • Nestleder: Salamatu Winningah                                                                 E-post: s.winn@outlook.com