Årshjul 2019 Styre- og medlemsmøter

Bodø Arbeiderparti

Måned         Styremøter     Medlemsmøter
Februar       20. FH               21. Fødselspermisjon og Skole/ Nord
Mars            14. FH                21. Integrering/ Folkets hus
April             11. FH                25. Folkets hus
Mai               27                      23. Folkets hus
Juni                                         13. Utdeling av merker og diplom